Omvärlden

Företag har idag i en krävande situation på grund av att omvärlden förändras otroligt snabbt och att konsumenter och samhälle idag ställer höga krav på företagen. Vi tror att detta är en av anledningarna till att varumärkesfrågor lyfts upp i organisationen till företagsledningen. Varumärkeskunskapen har för inte så länge sedan varit mager men har ökat under det senaste decenniet. Genom det holistiska synsätt som idag råder för varumärken innebär det att relationsmarknadsföringen får en mycket stor roll för varumärkesbyggande. De relationer vi sett inneburit omvälvande förändringarna för varumärkesbyggandet är främst den klassiska triaden, e-relationer, massmediala relationer och interna relationer.

 

Vi tycker oss kunna se att det som formar ett varumärke idag är ALLT som ett företag gör: vad de gör, hur de gör, när de gör, vem som gör, varför och till vilka. Empirin visar att både tjänsteföretag och produktproducerande företag idag använder sig av tjänste- och relationsmarknadföringsprinciperna i sitt varumärkesarbete.

 

Employer branding har, enligt vår empiri, blivit allt viktigare och kommer att vara en förutsättning för företag att få rätt personal och därigenom klara sig i konkurrensen. År 2002, då Gummesson sammanställde de 30 relationerna, ser inte vi att han har lyft fram denna relation. Christopher, Payne och Ballantyne (1991) beskriver dock 6 marknader för RM, varav en är arbetsmarknaden, dvs. att rätt medarbetare kan rekryteras.

Rekommendationer

Eftersom det finns lite forskning, både om employer branding och CSR, så föreslår vi vidare forskning inom dessa områden.

 

Våra rekommendationer till alla som har varumärkesansvar:

  • Börja arbeta enligt igelkottskonceptet.

  • Håll koll på vad som händer på internet.

  • Ha en sajt där kunder kan säga vad de anser.

  • Ta samhällsansvar som ligger i linje med din verksamhet.

  • Värna om employer branding för att kunna anställa rätt personal.

To know how to do something well is to enjoy it.

© 2018 by Business Improvement Consultants, Artemisgatan 33, 115 42 Stockholm. 08 652 00 01, helen@businessimprovement.se

Följ oss på LinkedIn