Om oss

Vårt främsta mål är att hjälpa våra kunder att göra bättre affärer genom att anlita oss när inte de egna resurserna räcker till och därigenom uppnå bättre resultat i  verksamheten.

Helen Lundgren
VD och consultant
Bo Lundgren
Vice VD och consultant

Vår filosofi

​Vår affärsidé är att genomföra arbetsuppgifter och aktiviteter hos företag som befintliga resurser inte kan eller hinner göra. Vi hjälper våra kunder med sälj- och marknadsorienterade aktiviteter.

Svårigheten att finna kunnig personal till vettiga kostnader har blivit ett stort problem för många företag idag. Att binda till sig människor innebär också ett socialt ansvar och ofta högre kostnader än vad som finns att tillgå, både för ett etablerat företag men även vid en verksamhetsstart. Därför har ”hyra” av personal blivit mycket populärt. Men det har också sina nackdelar. Engagemanget och kunskapen har kanske inte alltid varit det bästa.

Med Business Improvement Consultants som partner får du tillgång till mycket erfarna personer med ett stort engagemang, en hög flexibilitet och förståelse för många slags verksamheter. Vi har själva arbetat inom företags högre befattningar och vet därför vad som krävs, dessutom har vi också modet och passionen som krävs för att göra de där lite annorlunda sakerna som krävs i dagens företagsklimat och konkurrens.

Business Improvement grundades 2001 och har sedan dess haft skiftande uppdrag – allt från företagsledning, nyetablering till varumärkesstrageier och försäljning. Vi brinner för det vi gör – att hjälpa företag att förbättra sina affärer inom uppdragets täta form. Vi som arbetar med Business Improvement Consultants är pragmatiska – vi gör det som vi vet fungerar och kanske ibland kan verka lite udda, varför jo vi vet att det ger resultat, utan att vara orealistiska. Enkelhet helt enkelt! När du anlitar oss så får du en engagerad person som ser till att få saker gjorda och att det händer något. Vi vill att vår erfarenhet och kunskap ska ge dig förtroende för oss. Detta i slutändan ska hjälpa dig som företag att ta dina affärer ett steg vidare, ge näring till växtkraften i företaget.

Våra honörsord är följaktligen – enkelhet, engagemang, att få saker gjort, framåtanda, förtroende, kunskap, mogenhet, professionalism, kompetens, passion, mod, realism och växtkraft samt att det ska vara givande och kul att arbeta.

To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

© 2018 by Business Improvement Consultants, Artemisgatan 33, 115 42 Stockholm. 08 652 00 01, helen@businessimprovement.se

Följ oss på LinkedIn